1000-soortendag in het Ganzeveld

zaterdag 25 mei

 

Meer dan 400 soorten waargenomen in Ganzeveld

Zaterdag 25 mei hebben 20-tal natuurkenners een volledige dag in de weer in het Ganzeveld geweest. Van ’s morgensvroeg (vogels) tot ’s avonds laat (nachtvlinders) werden zoveel mogelijk planten en dieren in Ganzeveld geïnventariseerd. In totaal werden meer dan 400 verschillende soorten waargenomen waaronder 169 verschillende planten waargenomen, 30 vogels, 5 dagvlinders, 2 libellen, 7 zoogdieren, 41 paddestoelen,…  Dit is een zeer mooi aantal. Vooral ook omdat het weer niet ideaal was om veel soorten te spotten. Zo zorgde de regen er voor dat slechts een beperkt aantal nachtvlinders waargenomen werden.

De hoge soortenrijkdom toont nogmaals aan dat Ganzeveld een zeer waardevol natuurgebied is. Zeldzame soorten die waargenomen werden zijn de vogelsoorten zwarte specht en wespendief, de planten frans hertshooi en mansbloed, de paddenstoel karmijnrood Netwatje en de Scheefvlek-korsetzweefvlieg en ruigtewolfspin. Door de inventarisatie werd de kennis van het gebied weer een pak beter. Deze kennis is onder meer belangrijk voor het beheer van het gebied. Door een gericht beheer wil Natuurpunt de biodiversiteit van het gebied de komende jaren nog versterken.

Alle waargenomen soorten vind je terug op : http://waarnemingen.be/1000_soortendag_be_2013.php

Een mooi verslag werd gepubliceerd op natuurbericht.be: zie hier.

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
Organisatie:

Natuurpunt Natuurhistorische Werkgroepen Meetjesland, Natuurpunt en Partners Meetjesland en Natuurpunt Aalter