De Vaanders

Nieuw natuurproject op de grens van oost en west

Natuurpunt slaagde er in om een nieuw groot natuurproject op te starten op de grens van Oost- en West-Vlaanderen. Een landgoed van niet minder dan 65ha werd aangekocht. De Vaanders is  voor velen nog onbekend. Je vindt het natuurgebied terug tussen de spoorweg en de E40. Ongeveer de helft van de oppervlakte ligt in Aalter, de andere helft in Beernem. Bijgevolg zullen  Natuurpunt Aalter en  Natuurpunt Beernem  samen de schouders onder dit project zetten.

In de Vaanders ontdek je de typische kenmerken van het ruimere Bulskampveldgebied: een gevarieerd mozaïeklandschap met bossen, graslanden en waardevolle dreven, aangevuld met een vijver, enkele natte depressies en veedrinkpoelen. Het is  hoofdzakelijk laaggelegen en bijgevolg erg drassig. Door het gebied stromen 2 waterlopen, de Zouterbeek-Galgeveldbeek en de Lakebuis-Schuurlobeek . Er komt heel wat water uit de grond, zogenaamd kwelwater. Het vele ijzer in dit water zorgt voor een roestkleurig uitzicht.

De natuurwaarden  zijn aanzienlijk. In de dreven groeien  voor onze regio vrij zeldzame soorten zoals hengel en tormentil. In de graslanden komen melkeppe, kantig hersthooi en schildereprijs  voor. In de poelen en grachten vinden we holpijp, grote waterweegbree en waterviolier. De buizerd broedt er, net als de grote bonte specht.  Ook ree en vos zijn permanent  aanwezig.

 

 

Samen met onze collega’s van Natuurpunt Beernem zijn we plannen aan het opmaken om het gebied verder natuurlijk in te richten en te beheren. We willen met natuurpunt  een fikse  bosuitbreiding   realiseren: niet minder dan dertien hectare bos zal op korte termijn aangeplant worden. De aanwezige bossen willen we zo natuurlijk mogelijk laten ontwikkelen. Hierbij willen we kansen geven aan waardevolle bomen door ze voldoende ruimte te geven. Op de planning staan verder  het herstel van een aantal verdwenen dreven, de natuurlijke inrichting van de aanwezige waterlopen, de realisatie van een aantal extra poelen en de verwijdering van exoten zoals Amerikaanse vogelkers. 

Een gedeelte van het gebied zal blijvend beheerd worden door de naburige landbouwers. Met hen werden afspraken gemaakt. Geleidelijk zullen ze hun bedrijfsvoering op de percelen aanpassen aan de natuurdoelstellingen. Deze overgangstermijn is voorzien om het voor de betrokken landbouwers leefbaar te houden.

Tot voor kort was het domein niet toegankelijk. Zoals de andere natuurpuntreservaten wordt ook de Vaanders opengesteld voor elke natuurliefhebber. We willen echter een gezond  evenwicht tussen  genieten van het gebied  en  behoud van voldoende rust voor vogels en zoogdieren. Een wandellus met infoborden, enkele nieuwe brugjes, rustbanken,… werden voorzien

De aankoop en het beheer van het gebied vergen natuurlijk heel wat middelen. Hiervoor hopen we ook een beroep te kunnen doen op uw steun. Het project Vaanders steunen kan door overschrijving op BE56-2930-2120-7588 van Natuurpunt met vermelding “gift project 5579 De Vaanders”. Vanaf 40€ krijg je een fiscaal attest, waardoor je minder belastingen betaalt.