Natuurgebieden

Natuurpunt Aalter beheert verschillende natuurgebieden in de gemeente. Een aantal ervan zijn eigendom van Natuurpunt. Voor het beheer van de kanaalbermen hebben we een overeenkomst afgesloten met Waterwegen en Zeekanaal NV, de beheerder van het kanaal Gent-Brugge.

Door deze gebieden ecologisch te beheren streven we naar een herstel van de natuurwaarden.

In Aalter beheren we het natuurgebied 'Ganzeveld', een bosgebied van 28ha.

Op de grens van Beernem en Aalter, tussen de spoorweg en de E40, beheren het natuurgebied "De Vaanders". Dit gebied is 65ha groot en bestaat uit bossen, graslanden en moeraszones.

In Maria-Aalter behereren we 2 graslanden in 'Zouter' .

In Poeke (en Ruiselede) zijn we eigenaar van enkele percelen langs de Poekebeek.

In Aalterbrug en Bellem beheren we delen van de kanaalbermen.