Dunning Corsicaanse dennen in Ganzeveld

Kappen voor een natuurlijker bos

Een bosexploitant zal vanaf 30 september Corsicaanse dennen kappen in het Ganzeveld. Door de kapping willen we het natuurlijke bos in Ganzeveld meer kansen geven.

In het verleden werden in het Ganzeveld een aantal percelen aangeplant met naaldhout, voornamelijk Corsicaanse den. Doelstelling van deze percelen was een hoge houtproductie. De natuurwaarden van dergelijke bossen zijn zeer beperkt. In de ondergroei vinden we nagenoeg alleen bosbraam en veel stekelvaren terug. De planning in het oude bosbeheerplan was om hier een kaalkap uit te voeren. Concreet betekent dit dat alle bomen op hetzelfde moment gekapt zouden worden. Deze werkwijze was door de vorige eigenaar al toegepast op het perceel waar we nu deels heideherstel nastreven. 

Natuurpunt heeft het voorstel om een kaalkap uit te voeren niet weerhouden. We denken dat dit een te drastische ingreep is voor het gebied. We zullen opteren voor een sterke dunning. Concreet betekent dit dat ongeveer de helft van de bomen verwijderd worden. De resterende dennen krijgen dan de tijd en ruimte om verder te groeien. Op de open plaatsen hopen we op spontane kieming van inheemse soorten zoals berk, lijsterbes, spork en zomereik. Indien er onvoldoende spontane kieming is zullen we de komende jaren deze soorten aanplanten. Op die manier wensen we het monotane naaldhout om te vormen tot een structuurrijker en soortenrijker bos.

Een bosexploitant zal instaan voor de verwijdering van de Corsicaanse dennen. Door de kapping van de Corsicaanse dennen realiseren we ook een belangrijke financiële opbrengst. Hiermee kunnen we terug een stukje van de aankoop van het Ganzeveld financieren.

We hopen dat de werken voor geen al te grote impact zal zorgen op de toegankelijkheid van Ganzeveld. Tijdelijk zullen de werken natuurlijk wel voor enige verstoring zorgen.