Heideherstel in Ganzeveld

Heideherstel in het Ganzeveld

In het Ganzenveld zijn een aantal open plekken aanwezig. In die zones ontwikkelt er zich nu heide. We vinden er soorten zoals struikheide, brem, tandjesgras, liggend hersthooi, gewone veldbies en gewoon struisgras. Dat is geen toeval: het Ganzeveld was vroeger deel van het Bulskampveld, een gebied van ruim 10.000 ha dat tot in de 17de eeuw voor ongeveer 70% uit woeste gronden met veel heide bestond. Vanuit de zaadbank in de bodem komt de heide nu opnieuw tot leven. In augustus en september zorgt de bloeiende heide voor de typische paarse kleur.

Op een aantal plaatsen geven we de heide in het bos nieuwe kansen. De voorbije weken heeft de professionele terreinploeg van Natuurpunt oude boomstronken verwijderd en de organische laag die nog aanwezig was verwijderd. Momenteel zie je nog de grote hopen organisch materiaal liggen. De komende weken zullen we deze verwijderen. Door deze werken gevenwe de heide verdere kansen om te herstellen.

Open plekken in het bos zijn belangrijk als leefgebied voor insecten, voor vleermuizen en voor vogels zoals de boomklever en de specht. Ook reeën zijn regelmatig op de open plekken en aan de bosranden te zien.

Meer info over Ganzeveld vind je hier.