Steun onze projecten

Natuurpunt Aalter werkt actief aan natuurherstel in 5 gebieden te Aalter. Voor de aankoop, huur en het beheer van deze gebieden zijn we nog op zoek naar bijkomende middelen.

Er is een manier om ons te helpen bij het bereiken van die doelstelling: je kunt ons eenmalig een gift overmaken of - beter nog - maandelijks een (klein) bedrag overschrijven op onze projectrekening. Alle bedragen die je in de loop van het jaar overmaakt, worden op het einde van het jaar samengeteld en indien het totale bedrag 40 euro of meer bedraagt, krijg je automatisch een fiscaal attest waarmee je een deel van het gestorte bedrag kunt recupereren via belastingaftrek.

Je kunt Natuurpunt steunen met een gift op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120 7588 – BIC GEBABEBB. Wil je een specifiek natuurgebied steunen, vermeld dan zeker het projectnummer of naam van het gebied in je referentie.

Je wil maandelijks een bedrag aan Natuurpunt schenken
Vul dan dit formulier in en bezorg het aan jouw bankinstelling. Vergeet niet het project dat je wil steunen te vermelden.


Ontvang een fiscaal attest
Voor giften vanaf 40 euro (verschillende giften voor verschillende projecten worden samengeteld) wordt automatisch een fiscaal attest afgeleverd. In dit document kan je lezen wanneer je recht hebt op een fiscaal attest.

Onze projecten:

Ganzeveld - 6687

De Vaanders - 5579 

Vallei van de Poekebeek - 6671

Kanaalbermen Aalter en kanaalbermen Bellem - 6659

Zouter - 6663

Wil je alle projecten van Natuurpunt Aalter steunen vermeld dan projectnummer 3604.